EKOSAM TT s.r.o.

Zátiší 748, Skřečoň, 735 31 Bohumín

EKOSAM TT s.r.o.

Provozovna: Opletalova 796, 735 31 Bohumín - Skřečoň Email: info@ekosam.cz, ekosam@ekosam.cz _________________________________________________________________________________________________ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

  • MĚŘENÍ EMISÍ
  • ODBORNÉ POSUDKY A DALŠÍ SLUŽBY
  • Kontakty

Měření emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Zkušební laboratoř Skupina měření emisí EKOSAM TT s.r.o. č. 1574 je držitelem osvědčení o akreditaci
č. 581/2021 a má udělenou autorizaci k měření emisí od MŽP pod č. j. MZP/2021/780/1159.

Rozsah měřených škodlivin:

TZL, SO2, NOx, CO,

chlorovodíku, anorganických sloučenin fluoru,

organických sloučenin a par (TOC, VOC),

kovy, amoniak, sirovodík, silné anorganické kyseliny, fenol, formaldehyd.

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je prováděno dle Zákona č. 201/2012 Sb.
a Vyhlášky č. 415/2012 Sb.: kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva, lakovny a laminátovny, spalovny, slévárny, cementárny, vápenky, galvanizovny, sklárny, dřevozpracující průmysl a jiné vyjmenované zdroje stanovené legislativou.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Odborné posudky dle Zák. o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

V návaznosti na zákon o ochraně ovzduší, v platném znění je vypracování odborného posudku vyžadováno příslušným krajským úřadem pro

• povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

• povolení k umisťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

• změny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

• povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší • povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší

• povolení k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce

Další služby:

• vypracování oznámení o poplatcích, souhrnná provozní evidence (podání hlášení do ISPOP)

• pro skleníkové plyny emisní hlášení, změny monitorovacího pánu, navýšení kapacity a interní audity

• zpracování povolení stacionárního zdroje a provozního řádu uvedeného v příloze č. 2 k Zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

• soudně znalecké posudky v oboru čistota ovzduší a energetika

• vzduchotechnická měření

Podporuji

Kde

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2023

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.