EKOSAM TT s.r.o.

Zátiší 748, Skřečoň, 735 31 Bohumín

EKOSAM TT s.r.o.

Provozovna: Opletalova 796, 735 31 Bohumín - Skřečoň Email: info@ekosam.cz, ekosam@ekosam.cz __________________________________________________ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

  • SLUŽBY
  • KONTROLA KOTLŮ
  • Kontakty

Měření emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování

Zkušební laboratoř Skupina měření emisí EKOSAM TT s.r.o. č. 1574 je držitelem osvědčení o akreditaci č.678/2012 a má udělenou autorizaci k měření emisí od MŽP pod č. j. 500/820/09/Hl. Rozsah měřených škodlivin: TZL, SO2, NOx, CO, chloru, chlorovodíku, anorganických sloučenin fluoru, organických sloučenin a par (TOC, VOC) , kovů, amoniak, sirovodík, silné anorganické kyseliny, fenol, formaldehyd. Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je prováděno dle Zákona č. 201/2012 Sb. a Vyhlášky č. 415/2012 Sb.: kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva, lakovny a laminátovny, spalovny, slévárny, cementárny, vápenky, galvanizovny, sklárny, dřevozpracující průmysl a jiné vyjmenované zdroje stanovené legislativou.

Odborné posudky dle Zák. o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Pro účely vydání závazného stanoviska ke stavbě, změně stacionárního zdroje a závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje

Poradenství

• vypracování oznámení o poplatcích, souhrnná provozní evidence (podání hlášení do ISPOP)

• pro skleníkové plyny emisní hlášení, změny monitorovacího pánu, navýšení kapacity a interní audity

• zpracování povolení stacionárního zdroje a provozního řádu uvedeného v příloze č. 2 k Zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

• Soudně znalecké posudky v oboru čistota ovzduší a energetika

Prodej a servis analyzační techniky JCT

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Četnost provádění kontrol je dána Vyhláškou 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol a povinnost provedení první kontroly následující:

-od 20 kW do 100 kW jednou za 10 let, první kontrola do 10 let od uvedení do provozu.

-nad 100 kW (pevná a kapalná paliva) jednou za 10 let (systém je trvale monitorován) a jednou za 2 roky (systém není trvale monitorován). První kontrola do 2 let od uvedení do provozu.

-nad 100 kW (plynná paliva) jednou za 10 let (systém je trvale monitorován) a jednou za 4 roky (systém není trvale monitorován). První kontrola do 4 let od uvedení do provozu.

  • Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolou kotlů a příslušných rozvodů se příslušný subjekt dopouští správního přestupku, za který může obdržet pokutu až do výše 100.000,- Kč.

V rámci kontrol kotlů provádíme měření a vyhodnocení účinnosti kotlů nepřímou metodou (metoda, která stanovuje účinnost kotle kombinací výpočtů a nepřímých měření účinnosti dle technické normy ČSN 070305.)

Číslo oprávnění k provádění kontrol kotlů:1280

Podporuji

Kde

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2018

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.